Törzsutas passport

Élmények útján!

Utazzon velünk és gyűjtse a törzsutas pecséteket,
melyeket beváltva jelentős utazási kedvezményben részesül!

Pecsételés kizárólag a vonaton lehetséges!
Törzsutasunk szeretne lenni?

1. Vásárolja meg Törzsutas passportját 500 Ft értékben!
2. Utazzon velünk és gyűjtse a nosztalgia- és Élményvonatos utazásokért kapott pecséteket!
3. Gyűjtsön össze legalább 5 pecsétet!
4. 5 pecsét beváltása esetén a hatodik - egy Ön által választott - 1 napos belföldi vagy
külföldi Élményvonatos utazásra kedvezménnyel válthatja meg részvételi jegyét.

Törzsutas Program:
A programban való részvételhez egy névre szóló, sorszámozott Törzsutas passport vásárlása szükséges.
Az 5 pecsét beváltása személyesen a Nosztalgia jegyirodánkban (Budapest Nyugati pályaudvar 10. vágány mellett)

Pecsétek száma:
•    1 napos nosztalgia- és Élményvonatok: 1 db
•    1,5 napos Élményvonatok: 1 db
•    több napos utazások: 2 db
•    Gyertyafény Expressz: 2 db

Pecsétek beváltása:
•    Beváltani 5 db törzsutas pecsétet lehet.
•    Beváltás személyesen, a Budapest-Nyugati pályaudvaron található Jegyirodánkban
•    Beváltani az 5 pecsétet egynapos, belföldi vagy külföldi Élményvonatos utazásra lehet
Standard osztályra: 50 % kedvezmény a részvételi jegy árából
Pullman Club osztályra: a Standard osztályú részvételi jegy árának 50%-ával csökkentett összegért.


A kedvezmény csak a részvételi jegyre vehető igénybe, programra, szállásra, étkezésre stb. nem.

Egyéb fontos tudnivalók:
•  Törzsutas passportjába az utazás során mindig a vonat vezetője (kalauz) tesz pecsétet.
•  Törzsutas passportját pontbeváltás alkalmával mindig hozza magával!
•  Pecsétjeit személyesen tudja beváltani a MÁV Nosztalgia Kft. Jegyirodájában .
•  2016.évi Élményvonatos utazásainkat weboldalunkon megtalálja.

A Törzsutas programhoz kapcsolódó aktuális kedvezményekről e-mail-ben történő hírlevél formájában, valamint a itt weboldalunkon tájékozódhat.

A MÁV Nosztalgia Kft. járataira érvényesíthető további kedvezményekről itt olvashat.


Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

A MÁV Nosztalgia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1142, Budapest, Tatai út 93/a; adószám: HU10814811 – a továbbiakban: MÁV Nosztalgia Kft.) által biztosított Törzsutas passport felhasználásával kapcsolatban.

1. A törzsutas passport igénylése:
Törzsutas passportot igényelhet minden 14. életévét betöltött, fogyasztónak minősülő természetes személy. Gazdálkodó szervezetek és viszonteladók nem vehetnek részt a törzsutasprogramban. Viszonteladónak minősülnek azok a gazdálkodó szervezetek illetőleg személyek, akik a MÁV Nosztalgia Kft. jegyirodájában vásárolt termékeket továbbértékesítik. A törzsutas passport igénylésének feltétele a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása. A programba való jelentkezési lap kitöltése és aláírása az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül. A törzsutas passport igényléséhez az igénylőnek a nevét, lakcímét (levelezési címét), telefonos elérhetőségét meg kell adnia, ezen adatok szolgáltatása hiányában az igénylés befogadását a MÁV Nosztalgia Kft. megtagadhatja. Az igénylés elfogadásakor az igénylő törzsutas passportot kap, amelyen az ÁSZF 2. pontja szerint pecsétek gyűjthetők. A törzsutas passportot a MÁV Nosztalgia Kft. szabályszerű igénylés esetén 500 Ft törzsvásárlói passport díj megfizetése esetén állítja ki.

2. A törzsutas passport használata:
A törzsutas passport birtokosa passportjának használata révén jogosult az „Élmények útján!” törzsutas programban való részvételre és a program során a MÁV Nosztalgia Kft. által biztosított utazási kedvezmények igénybe vételére. A pecsétek a törzsutas passportba történő első pecsét dátumától 2 évig érvényesek, és ezen idő alatt válthatók is be. Az aktuális kedvezményekről a MÁV Nosztalgia Kft. a www.mavnosztalgia.hu honlapon, a kihelyezett tájékoztató anyagokon tájékoztatja törzsutas programjának résztvevőit. A törzsvásárlói passporton jóváírt pecsétek készpénzre nem válthatók. A törzsutas passport birtokosa maga köteles vigyázni megvásárolt passportjára, követni pecsétjei számát. A törzsutas passport elvesztéséért a MÁV Nosztalgia Kft. felelősséget nem vállal. A pecséteket érő utazás(ok) után utólagosan pecsétet jóváírni nem áll módunkban. A pecsétbeváltás során a MÁV Nosztalgia Kft. a kártyabirtokosok személyazonosságát nem vizsgálja, ezért az esetleges illetéktelen passporthasználatért való felelősségét kizárja. A gyűrött, vagy más módon sérült törzsutas passporton a MÁV Nosztalgia Kft. jogosult a pecsétek jóváírását megtagadni. A törzsutas passportot kizárólag fogyasztónak minősülő természetes személy jogosult felhasználni, gazdálkodó szervezetek illetőleg viszonteladók nem jogosultak a kedvezmények igénybevételére és a természetes személy nevére kiállított törzsutas passport felhasználására. A megadott személyes adatok felhasználhatók annak érdekében, hogy a viszonteladói minőséget és a törzsutas passporttal való visszaéléseket a MÁV Nosztalgia Kft. ellenőrizze. A MÁV Nosztalgia Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az esetleges jogtalan vásárlással szerzett pecséteket levonja a programban részt vevő törzsutas passportjából, és egyidejűleg fenntartja a jogot a programban való részvétel megszüntetésére.


3. Eljárás a törzsutas passport elvesztése, megsemmisülése, sérülése esetén:
A törzsutas passport birtokosa köteles vigyázni megvásárolt passportjára, és követni pecsétjei számát. A passport elvesztéséért a MÁV Nosztalgia Kft. felelősséget nem vállal. A pecsétet érő utazás(ok) után utólagosan pecsétet jóváírni nem áll módunkban. A passport elvesztése esetén, a passporton lévő pecsétek is elvesznek. A törzsutas passport  elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén,  a passport tulajdonosa bármikor újabb törzsutas  passportot vásárolhat, melynek összege 500 Ft, ebben az esetben a korábbi törzsutas passport érvényét veszti. Új törzsutas passport a MÁV Nosztalgia Kft. jegyirodájában személyesen igényelhető a Budapest-Nyugati pályaudvar 10. vágánya mellett. (Tel.: +36 1 269-5242)

4. A szerződés időartama, megszűnése:
A törzsutas passport felhasználására vonatkozó jelen szerződés a felek között határozatlan időre jön létre, a szerződést a passport birtokosa bármikor, indoklás nélkül jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani (Cím: MÁV Nosztalgia Kft. 1142 Budapest, Tatai út 93/a; e-mail cím: utazas@mavnosztalgia.hu). A MÁV Nosztalgia Kft. úgyszintén bármikor jogosult a jelen szerződés indoklás nélküli felmondására, ebben az esetben a törzsutas passporton addig jóváírt pecsétek a felmondás közlését követő 60 napon belül használhatók fel, illetőleg igénybe vehetők. Amennyiben azonban a MÁV Nosztalgia Kft. a törzsutas program befejezése mellett dönt, és e miatt valamennyi passport birtokossal kötött megállapodást felmondja, a felmondásról és a törzsutas program befejezéséről előzetesen 30 nappal a www.mavnosztalgia.hu honlapon, valamint a MÁV Nosztalgia Kft. jegyirodájában a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel, valamint e-mailen történő hírlevélben tájékoztatja a Törzsutas Passport tulajdonosokat. A törzsvásárlói program befejezésének időpontja a tájékoztató hirdetményben megjelölt időpont. A tájékoztató közzétételének időpontját követően a továbbiakban törzsutas passport nem igényelhető, a törzsutas passport a passport birtokosok által addig gyűjtött pontok a törzsutas programnak a hirdetményekben meghatározott befejezési időpontját követő 60 napon belül válthatók be.


5.Az Általános Szerződési Feltételek módosítása:

A MÁV Nosztalgia Kft. jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. A MÁV Nosztalgia Kft. előzetesen a www.mavnosztalgia.hu honlapon, valamint a MÁV Nosztalgia Kft. Jegyirodájában  a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a passport birtokosokat az ÁSZF módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított ÁSZF elérhetőségét, a passport birtokosokat megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást. Amennyiben a passport birtokos a módosítást nem kívánja elfogadni, a hirdetmény szerinti tájékoztatásban megjelölt hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani a szerződést. (Cím: MÁV Nosztalgia Kft. 1142 Budapest, Tatai út 93/a; e-mail cím: utazas@mavnosztalgia.hu). A határidő lejárta után az ÁSZF módosítását a passportbirtokos részéről elfogadottnak kell tekinteni.

6. Ajánlatok, kedvezmények postai kiküldése:
A MÁV Nosztalgia hírleveleinek kiküldése a passport tulajdonosa által megadott e-mail címre történik. Az esetleges címváltozást a www.mavnosztalgia.hu oldalon található hírlevél feliratkozáson, vagy az utazas@mavnosztalgia.hu címen jelentheti be. A MÁV Nosztalgia Kft. nem vállalja a felelősséget a címváltozás be nem jelentéséből származó károkért.

7. Egyéb rendelkezések:
Az „Élmények útján!” törzsutas programban a MÁV Nosztalgia Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a vonatok telítettsége esetén helyettesítő utazási lehetőséget ajánljon fel. A kedvezmények szórólapján előforduló esetleges nyomdahibákért és egyéb elírásból adódó hibákért a MÁV Nosztalgia Kft. nem vállal felelősséget. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2016. január 14.

MÁV Nosztalgia Kft.


MÁV Nosztalgia Jegyiroda
1067 Budapest, Teréz krt. 55.
Nyugati pályaudvar 10. vágánya mellett
Telefon: +36 1 269-5242
E-mail: jegyiroda@mavnosztalgia.hu
 

Jogi nyilatkozat Adatvédelem Engedélyszám: R-00784/1993/2000
Törzsutas passport - mavnosztalgia.hu