2010. október 3.

Mozdony Matiné - Az 1900-as évek elején és az I.és II. Világháború között készült jármûvek

A Mozdony Matiné következõ állomása a két Világháború között készült jármûveket mutatja be.
A nap házigazdája: Papp Gergõ (Pimasz Úr)
A jármûvek közül néhányat 12:00-kor egy látványos bemutató keretén belül megforgatjuk a"B" fordítókorongon.
Ízelítõ a jármûparádé fõszereplõibõl:

MÁV  ABak  201089  sz.  I.-II.  OSZTÁLYÚ  SZEMÉLYKOCSI

Az 1910-es évek elején Aradon készült ez a négytengelyes gyorsvonati kocsi. I. és II. osztályú hangulatos fülkékkel közlekedik, melyekben a 20.század elejének nosztalgiáját a kényelmes párnás ülések idézik vissza.
Az 1925 évi átszámozáskor ABar 2958 pályszámú lett, majd 1934-ben – forgalmi igény és komfort okokból az I. osztályt megszüntetve -  Bar 3969 pályaszámot kapta. Néhány évvel késõbb megkezdték ezeknek a kocsiknak kéttengelyesre történõ átépítését. Gyártáskori megjelenési formában történõ helyreállítását  – felkutatott eredeti forgóvázakkal négytengelyesre visszaalakítva -  a Debreceni Jármûjavító végezte 1992-ben.

Teljes hossz        15430 mm
Forgócsaptáv        9300 mm
Saját tömeg        30540 kg (eredetileg)
Ülõhelyek száma        9 + 32
Megengedett sebesség    100 km/h (eredetileg)

Ülohelyek száma:    40
Megengedett sebessége:    80 km/h

A Cmn 204771 kocsi
A MÁV Cmn III. osztályú személykocsi egy vasúti személykocsi-típus volt, az aradi Weitzer gyárban készült 1918-ban.
Az 1895 és 1913 között gyártott 6 – 8 m tengelytávú kéttengelyes típusok után 1913-tól a magyar vasutak által beszerzett, 2 prototípustól eltekintve legnagyobb, 9.3 m tengelytávolságú kettõtengelyes személykocsi típuscsalád került gyártásba. Az új kocsik az 1907 évtõl alkalmazott dongatetõvel, középátjáróval, termes utastérrel, nyitott peronnal. Készültek. A MÁV jellegzetes, máig egyik legnagyobb darabszámú típusából 1913 és 1923 között a II. osztályú VIcI kocsijellegbõl 192 db-ot (Bmn 201501 - 201692 pályaszámok), a III. osztályú VIIIL jellegbõl 1603 darabot (Cmn 203701 - 205680 pályaszámok kihagyásokkal) állítottak forgalomba.
Egyes jármûveket II. osztályúból III. osztályúvá építettek át, illetve zártperonossá alakítottak. Az átalakítások még a II. világháború után is folytatódtak. Zártperonos kivitelben, saját fõmûhelyeikben a SzCsV és a GYSEV is épített ilyen típusú kocsikat, de beszerzett a DSA is. 1955-tõl a kocsik jelentõs részét acélvázasították, amellyel azok egészen a közelmúltig futottak.
(forrás:Villányi György, Ny. fõtanácsadó, Ganz Vagon Kft.: A magyar vasúti jármûgyártás nagyszerû tárgyi emlékei (magyar nyelven), 2008. (Hozzáférés: 2008. szeptember 27.)

CIWL  WR  2347  sz.  ÉTKEZÕKOCSI

Az európai vasutakhoz hasonlóan a magyar vasutak sem rendelkeztek saját étkezõ- és hálókocsiparkkal. Erre a feladatra az 1872-ben Brüsszelben alapított „Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens” (CIWL) rendezkedett be. Kocsijait többek között a magyar vonalakon is közlekedtette nemzetközi és belföldi gyorsvonatokban egyaránt. 1948 óta a CIWL kocsik nem járnak magyar belföldi vonatokban. A MÁV elõször 26 háló és 32 étkezõkocsit vett át használtan a CIWL-tõl majd 1952-tõl új jármûveket is szerzett be.
A 2347 pályaszámú kocsi a CIWL jellegzetes, 12,87 m forgócsaptávú, faburkolatú favázas típusa. 1912-ben gyártotta a prágai Ringhoffer gyár. Két külön étkezõ szakasszal rendelkezik 18+24 ülõhellyel. A kocsit a MÁV 1948-ban vette át a CIWL-tõl. Ezután MÁV WR 217, majd 246 pályaszámmal közlekedett. 1962-ben lekötött kocsivá minõsítették.
1966-ban a MÁV Dunakeszi Jármûjavító Üzem újította fel és a Budapesti Közlekedési Múzeum elõtt állították ki. 1987-ben ismét felújította a Dunakeszi Jármûjavító és azóta eredeti állapotában közlekedik.
Teljes hossz        19740 mm
Forgócsaptáv        12870 mm
Saját tömeg        40000 kg
Megengedett sebesség    100 km/h

"ÁRPÁD" GYORSSÍNAUTÓBUSZ
A négytengelyes, 160 kW teljesítményû dízel motorkocsit az 1930-as évek második felében a Ganz gyártotta. A jármûsorozatból 20-tól 26-ig pályaszámmal 7 db készült és történelmi személyek neveit viselték: Árpád, Elõd, Huba, Tas, Szent István, Szent László és Mátyás király. Az "Árpád" gyorssínautóbusz-család tagjai elõször Budapest és Bécs között nemzetközi forgalomban közlekedtek a mai InterCity vonatok elõfutáraiként. 1934-ben 2 óra 58 perc alatt tették meg a Budapest-Bécs közötti 278 km-es távolságot. A II. világháború alatt a sorozatból 4 db megsemmisült, további kettõt késõbb leselejteztek. A megmaradt 23-as pályaszámú gyorssínautóbusz felújítását a MÁV Szolnoki Jármûjavító üzeme végezte 1987-ben. A magyar vasút legendás hírû és "ÁRPÁD" névre keresztelt gyorssínautóbusza napjainkban nosztalgiaüzemben közlekedik.

Ülõhelyeinek száma: 64
Legnagyobb sebessége: 110 km/h

 Az egykori Déli Vasút (Südbahn) 109.109 pályaszámú gõzmozdonya
A Déli Vasút 109-es sorozatú gõzmozdonyának létrehozását az tette szükségessé, hogy az 1900-as évek elején a társaságnak nem voltak megfelelõ teljesítményû személy- és gyorsvonati mozdonyai a megnövekedett terhelésû vonatok továbbítására.
A probléma orvoslására a MÁV Gépgyárától 1913 és 1915 között hét darab 2'C tengelyelrendezésû, 109 sorozatú gõzmozdonyt rendeltek A MÁVAG a mozdonyok gyártását az Osztrák Államvasút Társaságtól átvett tervek alapján végezte. A mozdonyokat 109.101-107 pályaszámcsoportban vette állagba a Déli Vasút, és a nagykanizsai fûtõházhoz osztotta be azokat.
1917-ben a Déli Vasút a bécsi Floridsdorf mozdonygyárból két további mozdonyt rendelt, melyeket 109.108 és 109.109 pályaszámokkal állította szolgálatba.
1927-ben és 1930-ban a Déli Vasút jogutóda, a Duna-Száva-Adria vasút további négy, növelt tömegû 109-es sorozatú mozdonyt rendelt a MÁVAG-tól.
A Duna-Száva-Adria vasút államosítása után, 1932-ben a 109-es sorozatú mozdonyokat a MÁV 302-es sorozatként vette állagába. A MÁV az átvett mozdonyokat Hardy légûrfék helyett Westinghouse légfékel szerelte fel, valamint a mozdonyok addig engedélyezett 90 kilométer/óra sebességét 100 kilométer/órára emelték fel.
A MÁV az utolsó 302-es sorozatú gõzmozdonyt  1969 áprilisában selejtezte.
A típus hazánkban egyetlen megmaradt példányát, az itt bemutatott 109.109 pályaszámú gõzmozdonyt 1917-ben a Floridsdorf-i mozdonygyárban gyártották. A 302,610 MÁV pályaszámú mozdonyt 1975-ben a gárdonyi vasútállomáson állítottak fel mûszaki emlékként, majd 1986-os helyreállítása után eredeti 109.109 pályaszámát visszakapva az egyik legnépszerûbb nosztalgia gõzmozdony lett Magyarországon.

324,540 PÁLYASZÁMÚ SZERKOCSIS GÕZMOZDONY
Az elsõrangú vonalak szállítókapacitásának bõvítésére a MÁV Igazgatósága 1907-ben rendelte meg az akkor IIIu. osztályú, 1911-tõl 324-es sorozatként jelölt mozdonytípust.
A MÁV Gépgyára 1908. december 2-án szállította az elsõ mozdonyt, amely 1909-tõl állt szolgálatba a MÁV-nál. A MÁV Gépgyára 1908 és 1943 között összesen 906 darab 324-es sorozatba tartozó mozdonyt gyártott.
Az egyszerû kivitelû, jól használható 324-esek korszerûsítése 1957-ben kezdõdött az "ISTER" füstgázelszívó ejektor (közismert nevén a kéménytorok-csillagfúvó) és a vasutasok által "vödör-kémény" avagy "köcsög-kémény" néven is csúfolt nagy átmérõjû kémény felszerelésével.
Az 1960-as években 45 darab mozdonyt alakítottak át négytengelyes szerkocsival, melyek az  ingavonati közlekedésre is alkalmassá váltak ezáltal.
Bár a 324-esek igen nagy darabszámban készültek, viszonylag kevés maradt közülük az utókorra. Magyarországon  az egyedüli üzemképes a 324,540-es, amely  1915-ben készült 3827. gyári számon. 1918-ban a CFR-hez került és 1941-ben tért vissza Magyarországra. 1961. december 21-én pályaszámát 324,1564-re módosították, majd 1989-ben a Landler Jenõ Jármûjavító Üzembe került. 1991 júniusára közelítõleg eredeti állapotra felújították, melynek során ismét 3 tengelyes, M-jellegû szerkocsit kapott. Eredeti pályaszámát visszakapva lett a nosztalgia jármûflotta tagja.

Tengelyelrendezés: 1'C1'-h2
Legnagyobb sebesség: 75 km/óra
Kiszerelt tömeg: 62 tonna
Tengelyterhelés: 14,2 tonna
Gõznyomás: 12 bar
Teljes hossz (szerkocsival): 17534 mm

 

A rendezvényre érvényes belépõjegy árak:

Gyermek: 400 Ft

Nyugdíjas/Vasutas: 600 Ft

Felnõtt: 1.100 Ft

Családi: 2.200 Ft/ 2 felnõtt + 2 gyermek

 

 

Menetrend (tervezet)

Képek az utazásról:
2010
« előző év következő év »
Január
10. Utazzon velünk az Európa Kulturális Fõvárosa megnyitó ünnepségre!
Február
12. Álomutazás a Velencei karneválra 14. Gyertyafény Express
Március
19. Kárpátalja Expressz Beregszászra 20. Tavaszi zsongás a Mecsek alján 27. Dunakanyari kirándulás 28. Tavaszváró szezonnyitó Mozdony Matiné
Április
05. Húsvét Hétfõ Gödöllõn gõzmozdonnyal 16. IV. Oldtimer Expo 2010. 16. Gyertyafény Express 17. Élményvonattal a gyulai Pálinkafesztiválra 24. Nosztalgia vonattal Nagykanizsa-Kotoriba vasútvonalának 150 éves évfordulójára! 24. Rákóczi Expressz Kassára 25. Mozdony Matiné-Gõzmozdonyok napja 29. Wolsztyn Expressz
Május
01. Szécsényi kirándulás élményvonattal 09. Verdi Terezinben 15. Esztergomi kirándulás 21. Pünkösd Krakkóban 23. Mozdony Matiné - Motorkocsik parádéja 28. Gyertyafény Express 29. Fotósvonat a Bezárt Mellékvonalakon II. 30. MINIMAX Gyermeknapi Vándorcirkusz
Június
05. PORT.hu Bringavásár 09. Luxusutazás Isztambulba 09. Boszporusz Expressz 12. Dunakanyari kirándulás 19. Múzeumok Éjszakája 19. Nosztalgiavonattal Pozsonyba 26. Élményvonattal a Balaton Északi partján fotómegállássokkal 26. X. Pilis Rally 27. Mozdony Matiné - A kormányzati jármûvek
Július
03. 150 éves a Székesfehérvár - Komárom vasútvonal 10. Dunakanyari kirándulás 11. 10 éves a Vasúttörténeti Park 12. Mozdony Matiné Étkezõkocsik bemutatója 13. Vasutas családos csereüdülés Franciaországban 19. Utazás az Árpád gyorssínautóbusszal Balatonboglárról Budapestre 25. Mozdony Matiné - A Boldog Békeidõk gasztonómiája 31. Villányi bortúra 31. Bortúra élményvonattal Villányba 31. 140 éves a Villány - Eszék vasútvonal 31. Élményvonattal Goran Bregovic pécsi koncertjére
Augusztus
05. Stefánia vonat 05. Stefánia fesztivál toto megoldásai és nyertesei 07. Farkas Bertalan Expressz 21. IV. Kerti Vasutak Találkozója és Kiállítása 27. Gyertyafény Express 27. XXV. Nemzetközi Ásványbörze és Ékszerkiállítás 29. Venice Simplon-Orient-Express a Vasúttörténeti Parkban
Szeptember
05. Egyenlõ esélyek napja 11. Esztergomi kirándulás 11. Élményvonattal Zólyomba 18. X. Közép-Európai Gõzmozdony Grand Prix és VI. Nemzetközi Étkezõkocsi Találkozó 24. Gyertyafény Express
Október
02. Dunakanyari kirándulás 03. Mozdony Matiné - Az 1900-as évek elején és az I.és II. Világháború között készült jármûvek 03. Élményvonattal Bécsbe és Strasshofba 09. Bakonyban a Balaton 15. Gyertyafény Express 17. Közlekedési Nap Gyermekeknek 30. Élményvonattal a Csabai Kolbászfesztiválra
November
11. Gyertyafény Express 13. Gõzvonatású Élményvonattal Nagyváradra 14. Józsi a gõzúthenger avatása 27. „Kell egy jó barát” Családi Nap és Segélykoncert
December
03. GyermekcsoportoknakTélapó Expressz 03. Télapó Expressz indul a Vasúttörténeti Parkba 04. Retro Pullman Expressz Bécsbe 04. Advent Bécsben Élményvonattal 05. Télapó Expressz indul a Vasúttörténeti Parkba 07. Karácsonyi fényvillamos 11. Retro Pullman Expressz Bécsbe 11. Advent Bécsben Élményvonattal 17. Gyertyafény Express 18. Retro Pullman Expressz Bécsbe 18. Advent Bécsben Élményvonattal 29. Tschikosch, Gulasch, Pussta, Piroschka
Jogi nyilatkozat Adatvédelem Engedélyszám: R-00784/1993/2000
Mozdony Matiné - Az 1900-as évek elején és az I.és II. Világháború között készült jármûvek - mavnosztalgia.hu