2010. november 14.

Józsi a gõzúthenger avatása

a Vasúttörténeti Parkban

JÓZSI, AZ ÚTHENGER A VASÚTTÖRTÉNETI PARKBAN ROBOG
 
November 14-én különleges program várja a látogatókat a Vasúttörténeti Parkban.
 
Sokan emlékszünk a ’70-es évek klasszisnak számító sorozatára, a "Robog az úthenger" címû filmsorozatra, amelyben a gõzúthengeren Szabó Gyula színész megszemélyesítésében Józsi az úthengeres robogott „rezedaszagú kis falujába” Nyírmadocsára.
 
A gõzhajtású úthengert 1949-ben gyártották, és 1975-ig használták, majd „Józsi” a felvételeket követõen visszakerült az Út- és Vasútépítõ Vállalat békásmegyeri telepére, ahonnan 1978-ban Kiskõrösre szállították a Skanzenbe. Az Európai Uniós, DAOP 2.1.1. számú pályázat kapcsán a MÁV Nosztalgia Kft. szakemberei végezték el a gõzhenger teljes felújítását 2010-ben.
 
A 16 tonnás monstrumot ismét mûködni láthatjuk a Vasúttörténeti Parkban, ahol a karbantartásban részt vett szakemberek és a Park vendégei közösen avatják fel a gõzhajtású úthengert.
 
Jöjjön el és legyen részese Ön is november 14-én, délelõtt 11 órakor a gõzúthenger ünnepélyes, ismételt üzembehelyezésének!

 

 MÁVAG UH 12 típusú gõzúthenger

A MÁVAG UH 12 típusú gõzúthenger tervezésénél és kivitelezésénél messzemenõen figyelembe vették, hogy a teljesítményt, gazdaságosságot,  tartósságot, egyszerû kezelhetõséget és a minõségi kivitelt illetõen a legmagasabb igényeknek és kívánalmaknak   megfeleljen. A gazdaságilag fejlett államok világkonkurenciája ellenére sikerült jelentõs számban külföldre is elhelyezni a MÁVAG gyártmányú úthengereket.
A MÁVAG UH 12 típusú gõzúthenger rövid leírása a fontosabb mûszaki adatokkal:

A KAZÁN
A nagy fûtõ és rostélyfelületû lokomobil típusú füstcsöves gõzkazánt a leggyengébb minõségû szén használatára tervezték. A kazánlemezek szakítási szilárdsága 34-41 kg/mm², 25-33% hossznyúlással.
Általános használatban a kazán gõztermelõ képessége 16-24 kg/fûtõfelület m²/óra, összesen 210-305 kg/óra, 400 kalóriájú másodosztályú szenet és 25-30% éghetetlen fûtõ anyagot feltételezve.
A kazán által elõállított gõz folyamatos üzemet feltételezve elegendõ egy 8%-os emelkedõn és 20 cm-es kavicsrétegben való munkavégzésre. A kazán helyes méretezése folytán maximális teljesítménynél is könnyedén tartja a nyomást. A kazán üzemi nyomása 14 atm.
A tûzszekrény mennyezet hullámos kialakítású. Elõnye, hogy megakadályozza a vízkövesedést, elmaradhat a  mennyezet kihorgonyzása, miáltal könnyebb az állókazánlemez tisztántartása és megnöveli a tûzszekrény élettartamát.
Az állókazán oldalfalaihoz szegecselt  teherhordó  keretbe ágyazták  a hátsó tengelyt és az erõátvitel tengelyeit.
A tûzcsövek a legjobb minõségû varratnélküli acélcsövekbõl készültek. A tûzcsövek a füstszekrény felõl vannak behelyezve és a csõfalba préselve.
A füstszekrénybõl elõrenyúló tartó és a hosszkazán felsõ övlemeze hordozza az elsõ tengelyre esõ gépezet és a kazánrész súlyát.
A tûzszekrény belsõ hossza:                    754 mm
A tûzszekrény belsõ szélessége:            732 mm
A tûzszekrény legnagyobb magassága:986,5 mm

KAZÁNSZERELVÉNYEK
1 gõzkazán nyomásmérõ a hozzátartozó háromállású csappal és foglalattal az ellenõrzõ nyomásmérõ beiktatására
2  rugóterhelésû biztonsági szelep
2  Klinger féle vízállásmutató üveg
1  biztonsági kiolvadó ólomszegecs a tûzszekrény mennyezetbe elhelyezve
2  tápfej a tápszivattyú és lövettyû részére
1  kazánlefúvató csap
1  gõzsíp
1  gõzfúvó
1  gyorsgõzcsõ csappal
1 szikrafogó a füstszekrényben
A kazán táplálása két egymástól független berendezéssel történik, a gõzgép tengelyérõl hajtott tápszivattyúval vagy pedig a lövettyûvel. Ez a megoldás biztosítja a kazán zavartalan üzemét.

A GÕZGÉP
Az úthenger nagynyomású kéthengeres körtolattyús kompaund gõzgéppel van ellátva. Összehasonlítva a korábbi egyhengeres változattal ez az elrendezés gazdaságos, gõz és tüzelõanyag takarékos, tartós teljesítményû üzemet biztosít. A gépezet minden forgattyúállásnál biztonságosan indít a lendítõkerék használata nélkül.
Gõzszabályozó (regulátor) használatával kismértékben a rugó feszítésével, nagymértékben a szíjkorong cseréjével lehet változtatni a fordulatszámot. A normális fordulat 300, a csökkentett 200 fordulat percenként.
A gõzhengeröntvény különlegesen finom szemcséjû öntöttvasból készült, a furatok pedig tükörsimára csiszoltak. sex A gõzhengert a hosszkazánra ültetett alátétlemezre csavarozták le.
A gõzhengeröntvény receiverként szolgáló gõzköpenyt és a lehûlési veszteségek elkerülése végett hõszigetelt burkolatot kapott. A gõzhengereket jól hozzáférhetõ indikátornyílásokkal és vízleeresztõ hengercsapokkal látták el. A gõzhengerek és a körtolattyúk kenését automatikus kenõszivattyú végzi kilincsmûves hajtással, gazdaságos üzemmódban a gõzgép fordulatához igazodva.
A vezérmû Klug rendszerû. Az elrendezése egyszerû, mivel mindegyik tolattyút egy excenter és egy lengõkar együttes mozgása vezérli. A kormányemeltyû állításával lehet beállítani az elõre vagy hátra menetet illetve a töltést szabályozni. A töltés változtatását a lengõkar emelésével vagy süllyesztésével lehet elérni, annak megfelelõen, hogy az úthenger vízszintes vagy emelkedõs pályán halad. A töltés változtatásának lehetõsége nagymértékben növeli a gõzúthenger üzemének gazdaságosságát.
A dugattyúk tömör zárását 4 darab rugalmas és a dugattyútest hornyába becsiszolt önfeszítõ dugattyúgyûrûk biztosítják.
A perselyes tükörsimára csiszolt tolattyú tükrök a legfinomabb szürkeöntvénybõl készültek. A két egyforma dugattyúból álló körtolattyúkat kettõs tolattyúgyûrûvel látták el, ami egyszerûvé és könnyen kezelhetõvé teszi a behelyezésüket.
A hajtóerõt a dugattyúrúdról az acélöntésû keresztfejek továbbítják a hajtórúdra. A keresztfejek a szürkeöntvénybõl készült hengeres keresztfejvezetékekben mozognak. A hajtórudak kovácsolt acélból készültek és mindkét végükön állítható bronzágyakkal lettek ellátva.
A kétforgattyús fõhajtótengely kovácsolt acélból készült, a forgattyúkat 90º-al ékelték el egymáshoz képest. A fõhajtótengelyt a kazánnal egybeszegecselt keretlemezekbe erõsített bronzcsapágyakba ágyazták. A gõzgép indikált teljesítménye 40 LE a gazdaságos 40 %-os töltésnél. Ebben az esetben az átlagos gõznyomás 4,7 atm. a nagynyomású hengerben és 2,6 atm. a kisnyomásúban.
Indikált teljesítmény 50%-os töltésnél: 48 LE
Maximális indikált teljesítmény:           51,5 LE

AZ ERÕÁTVITEL
Az erõátvitel összes fogaskerék tengelyét bronzperselyes csapágyakba ágyazták. A csapágyakat elmozdulás és lazulás mentesen ágyazták a megfelelõ keretrészekbe.  A forgattyús tengely jobb végén tengelyirányban elcsúsztathatóan felékelt két fogaskerék biztosítja a lassú és a gyorsabb sebességfokozat alkalmazását, együttmûködve a kapcsolódó áttételi tengelyre felékelt kettõs fogaskerékkel. A forgattyús tengely fogaskerekei közötti üresjárati középállásba téve a sebességváltókart, a meghajtás kikapcsolódik. A gyorsabb sebességfokozatot utazásra a lassú fokozatot hengerlésre lehet alkalmazni. Az elsõ áttételi tengely kettõs fogaskerekének kisebb fogaskereke állandóan együttmûködik a második áttételi tengely jobb végére felékelt nagy fogaskerékkel. A hátsó nyomóhengerek meghajtása a második áttételi tengely bal végére ékelt kis fogaskerékkel történik. Az együttmûködõ nagy homlokfogaskerék és a hátsó tengely közötti kapcsolatot differenciálmûként szolgáló forgattyúagyakba helyezett acélcsapszegek biztosítják. Ez a megoldás lehetõvé teszi az egyenetlen terepen fellépõ jobb és baloldali hátsó nyomóhengerek sebesség különbségének kiküszöbölését illetve a vontatásnál a hátsó tengely szabadon futását. A jobb oldali szabadonfutó nyomóhenger erõátvitelét a tengelyvégre ékelt kapcsolótárcsán átdugott kívülrõl a nyomóhenger forgattyúagyába helyezett csapszeg biztosítja, differenciál hajtásnál a csapszeg eltávolítandó. A baloldali nyomóhenger erõátvitele és differenciál hajtása azonos módon történik. Vontatásnál mindkét oldali forgattyú csapszeg eltávolítandó, így a hátsó tengely szabadonfutóvá válik.
A hátsó nyomóhengerek fent említett hajtásmegoldása biztosítja a gõzúthenger helyes vezetését és kormányozhatóságát úthengerlési munkavégzésnél és utazásnál, függetlenítve az útviszonyoktól, az esõs vagy száraz idõjárástól vagy az egyenetlen illetve sík tereptõl.
A gõzúthenger fékezése és rögzítése a homlokfogaskerékkel egybeépített szalagkerékhez kapcsolódó hatásos szalagfékkel történik a gépészállásban elhelyezett lábpedállal és betekerhetõ kézi fogantyúval mûködtetve.
Az összes fogaskereket a szennyezõdéstõl való megóvás és balesetvédelem céljából fémlemezburkolattal látták el. A meghajtás és a fékezés mûködtetése a gépészállásban jól hozzáférhetõen elhelyezett kézi fogantyúkkal és lábpedállal történik.
Az elsõ és hátsó nyomóhengerek koszorúi 70-80 kg/mm² szilárdságú öntött acélból készültek, a koszorúk a kerékagyakhoz kétoldali lemeztárcsákkal csatlakoznak. A lemeztárcsák közötti tér sugárirányú lemezekkel cellákra lett osztva, zárható nyílásokkal, abból a célból, hogy homok esetleges betöltésével a nyomóhengerek súlyát igény esetén növelni lehessen.
A megrendelõ kívánságára a gõzúthengert küllõs kivitelû nyomóhengerekkel is szállíthatják.
A nyomóhengerek felületeinek tisztántartására célszerûen elhelyezett után állítható acéllemezes sárkaparók  szolgálnak mindkét irányban.

A KORMÁNYZÁS
A haladási irány megváltoztatása az elsõ nyomóhengerek elfordítása által történik. Erre a célra egy erõs kivitelû öntött acélból készült villa szolgál mely függõleges csapjával a füstszekrényre szegecselt acélöntésû vezetõfejbe van ágyazva olyképpen, hogy nemcsak elfordulásra, hanem ingaszerû elbillenésre is lehetõvé van téve. Ez a villa hordozza a kazán és a gépezet elsõ tengelyre esõ súlyát.
A kormányzás kérhetõ csavarorsós vagy hagyományos lánckormányos kivitelben.
A csavarorsós kivitelnél a villa jobb felsõ lapjára egy gömbfejet helyeznek, melyhez a csavarorsó meghosszabbított vége a belsõ menetével csatlakozik. A kormányrúd együttmûködik a hozzá kardáncsuklósan csatlakozó csavarorsóval. A kormányrúd forgatásával a csavarorsó meghosszabbításának hosszirányú mozgása a gömbfej segítségével elfordítja a villát a függõleges tengelye körül a kormánykerék elfordítási irányának megfelelõen.
A hagyományos lánckormányos kivitelnél az elsõ nyomóhengereket a villára erõsített és kétoldalt ívben kiképzett erõs szögvaskeret övezi, melyhez a kormánylánc egyik végeit erõsítik. A kormányláncok a láncdobra vannak felcsavarva a másik végükkel éspedig oly módon, hogy a láncdob forgatásával az egyik lánc tágul, a másik feszül és ez által a villa elforgatásával a gép haladási irányát változtatja. A láncdob forgatása a gépészállásban elhelyezett kormánykerék elfordításával a kormányrúd végére szerelt végtelen csigahajtással történik.
A kormányzás mindkét kivitele könnyû, játékmentes kormányzást biztosít, az út egyenetlenségeibõl származó lökések nem vitetnek át a kormánykerékre.

A GÉPÉSZÁLLÁS
A gépészállást és az üzemhez szükséges szertartályokat a keretlemez meghosszabbítására felépített acéllemezekbõl készítették. A kazánszerelvényeknek és a gépkezelõknek az idõjárás elleni védelmére a gépészállás felett alkalmazott acéllemez tetõzet szolgál, négy oldalt lebocsátható védõponyvával.
A gépészállásból történik a kazán fûtése, a kazánszerelvények és a gõzgép fogantyúinak, karjainak, csapjainak állítása és az úthenger kormányzása. A gépészállásba jobb és baloldalról egyaránt fel lehet szállni a nyitott ajtónyílásokon keresztül.
A kb. 300 kg befogadóképességû széntartályt a gépészállás mögött helyezték el és egy felhúzható lemezajtóval látták el. A kazán táplálását szolgáló víztartályt a vezérállás alatt helyezték el és a széntartály mögött a nyomóhengerek elõtti permetezést szolgáló segédvíztartályokat helyeztek el. A víztartályok összes befogadóképessége 1200 liter.
A gõzúthengert ejektorral is ellátták, ami lehetõvé teszi forrásokból, patakokból és bármilyen külsõ tartályból a víztartályok megtöltését.

TARTOZÉKOK ÉS FELSZERELÉSI TÁRGYAK
Minden gõzúthengerrel az alábbi tartozékok és felszerelési tárgyak szállíttatnak:
1 db csõkefe, 1db olajkanna 1 literes
1 db tüzelõlapát, 2 db olajkanna 10 literes
1 db szítóvas, 1db tápszivattyú  szelep kiemelõcsavar
1 db hamukapa, 3 db kazánvésõ
1 db iszapkapa, 1 db csavarkulcs a vízállás mutatóhoz
1 db szerszámosláda lakattal, 2 db hátsó nyomóhenger csapszeg
1 db egyfejû villás csavarkulcs, 1 db regulátor szíjtárcsa 200-as fordulathoz
5 db kétfejû villás csavarkulcs,  1 db regulátorszíj
1 db csavarkulcs a tápszivattyúhoz, 1 db kazán víztölcsér
1 db rátevõ kulcs,  1 db zsírzó prés
1 db franciakulcs, 3 db gumicsõ az ejektorhoz szívókosárral
1 db kézi kalapács 1 kg-os, 1 db gumicsõ a permetezõ berendezéshez
1 db csavarhúzó
2 db kézi olajozókanna

Külön kívánságra az úthengerek elláthatók a gép hátsó tengelyére szerelt útfelszakító berendezéssel.

FÕBB MÛSZAKI ADATOK
Szolgálati tömeg feltöltött kazánnal, szertartályokkal,
gépésszel és fûtõvel                                               kb. 15000 kg
Üres tömege                                                            12650 kg
Elsõ tengelynyomás üresen                                  4360 kg
Hátsó tengelynyomás üresen                                8290 kg
Hátsó nyomóhenger átmérõje                               1760 mm
Hátsó nyomóhenger szélessége                          450 mm
Elsõ nyomóhenger átmérõje                                  1306 mm
Elsõ nyomóhengerek együttes szélessége        1410 mm
Hengerlési össz. szélesség                                   2110 mm
Átfedés a hengerlési nyomok között                      100 mm
Tengelytávolság                                                         3850 mm
Az úthenger teljes hossza                                        6755 mm
Az úthenger teljes szélessége                                2110 mm
Az úthenger teljes magassága                               3400 mm
Gõzkazán üzemi nyomása                                       14 atm.
Gõzkazán vízpróba nyomása                                   22 atm.
Tûzcsövek száma                                                      43 db

Tûzcsövek belsõ és külsõ átmérõje                      42,5/47,5 mm
Tûzcsövek falvastagsága                                         2,5 mm
Tûzcsövek hossza                                                     1730 mm
Gõzkazán tûzzel érintett fûtõfelülete                        12,67 m²
Gõzkazán vízzel érintett fûtõfelülete                         14,02 m²
Rostélyfelülete                                                            0,55 m²
Víztartály ûrtartalma kazánfûtéshez                        700 liter
Víztartály ûrtartalma elsõ nyomóhenger permetezéshez 260 liter
Víztartály ûrtartalma hátsó nyomóhenger permetezéshez 240 liter
Széntartály befogadó képessége                            300 kg
Nagynyomású gõzhenger átmérõje                        130 mm
Kisnyomású gõzhenger átmérõje                           185 mm
Lökethossz                                                                   220 mm
Fordulatszám                                                               300-200 f/perc
Nagynyomású körtolattyú átmérõje                         80 mm
Kisnyomású körtolattyú átmérõje                            120 mm
Gõzgép normál effektív teljesítménye                     31 LE
Gõzgép maximális effektív teljesítménye               40,5 LE
Lendítõkerék átmérõje                                               1020 mm
I. sebesség (Hengerlés) mindkét irányban 300 f/percnél 2,67 km/h
II. sebesség (Utazás) mindkét irányban 300 f/percnél 4,00 km/h

Fordította a MÁVAG 1949-ben kiadott német nyelvû katalógusa alapján:

Soltész József
Fõmuzeológus
MMKM

 
                                    

 

Menetrend (tervezet)

Képek az utazásról:
2010
« előző év következő év »
Január
10. Utazzon velünk az Európa Kulturális Fõvárosa megnyitó ünnepségre!
Február
12. Álomutazás a Velencei karneválra 14. Gyertyafény Express
Március
19. Kárpátalja Expressz Beregszászra 20. Tavaszi zsongás a Mecsek alján 27. Dunakanyari kirándulás 28. Tavaszváró szezonnyitó Mozdony Matiné
Április
05. Húsvét Hétfõ Gödöllõn gõzmozdonnyal 16. IV. Oldtimer Expo 2010. 16. Gyertyafény Express 17. Élményvonattal a gyulai Pálinkafesztiválra 24. Nosztalgia vonattal Nagykanizsa-Kotoriba vasútvonalának 150 éves évfordulójára! 24. Rákóczi Expressz Kassára 25. Mozdony Matiné-Gõzmozdonyok napja 29. Wolsztyn Expressz
Május
01. Szécsényi kirándulás élményvonattal 09. Verdi Terezinben 15. Esztergomi kirándulás 21. Pünkösd Krakkóban 23. Mozdony Matiné - Motorkocsik parádéja 28. Gyertyafény Express 29. Fotósvonat a Bezárt Mellékvonalakon II. 30. MINIMAX Gyermeknapi Vándorcirkusz
Június
05. PORT.hu Bringavásár 09. Luxusutazás Isztambulba 09. Boszporusz Expressz 12. Dunakanyari kirándulás 19. Múzeumok Éjszakája 19. Nosztalgiavonattal Pozsonyba 26. Élményvonattal a Balaton Északi partján fotómegállássokkal 26. X. Pilis Rally 27. Mozdony Matiné - A kormányzati jármûvek
Július
03. 150 éves a Székesfehérvár - Komárom vasútvonal 10. Dunakanyari kirándulás 11. 10 éves a Vasúttörténeti Park 12. Mozdony Matiné Étkezõkocsik bemutatója 13. Vasutas családos csereüdülés Franciaországban 19. Utazás az Árpád gyorssínautóbusszal Balatonboglárról Budapestre 25. Mozdony Matiné - A Boldog Békeidõk gasztonómiája 31. Villányi bortúra 31. Bortúra élményvonattal Villányba 31. 140 éves a Villány - Eszék vasútvonal 31. Élményvonattal Goran Bregovic pécsi koncertjére
Augusztus
05. Stefánia fesztivál toto megoldásai és nyertesei 05. Stefánia vonat 07. Farkas Bertalan Expressz 21. IV. Kerti Vasutak Találkozója és Kiállítása 27. Gyertyafény Express 27. XXV. Nemzetközi Ásványbörze és Ékszerkiállítás 29. Venice Simplon-Orient-Express a Vasúttörténeti Parkban
Szeptember
05. Egyenlõ esélyek napja 11. Élményvonattal Zólyomba 11. Esztergomi kirándulás 18. X. Közép-Európai Gõzmozdony Grand Prix és VI. Nemzetközi Étkezõkocsi Találkozó 24. Gyertyafény Express
Október
02. Dunakanyari kirándulás 03. Élményvonattal Bécsbe és Strasshofba 03. Mozdony Matiné - Az 1900-as évek elején és az I.és II. Világháború között készült jármûvek 09. Bakonyban a Balaton 15. Gyertyafény Express 17. Közlekedési Nap Gyermekeknek 30. Élményvonattal a Csabai Kolbászfesztiválra
November
11. Gyertyafény Express 13. Gõzvonatású Élményvonattal Nagyváradra 14. Józsi a gõzúthenger avatása 27. „Kell egy jó barát” Családi Nap és Segélykoncert
December
03. Télapó Expressz indul a Vasúttörténeti Parkba 03. GyermekcsoportoknakTélapó Expressz 04. Retro Pullman Expressz Bécsbe 04. Advent Bécsben Élményvonattal 05. Télapó Expressz indul a Vasúttörténeti Parkba 07. Karácsonyi fényvillamos 11. Advent Bécsben Élményvonattal 11. Retro Pullman Expressz Bécsbe 17. Gyertyafény Express 18. Advent Bécsben Élményvonattal 18. Retro Pullman Expressz Bécsbe 29. Tschikosch, Gulasch, Pussta, Piroschka
Jogi nyilatkozat Adatvédelem Engedélyszám: R-00784/1993/2000
Józsi a gõzúthenger avatása - mavnosztalgia.hu